WE CARE ABOUT CYCLING

WE CARE ABOUT CYCLING

 

Respecteer de wegcode en fiets proper


De organisatie en de politie zullen toezien op het respecteren van de wegcode. Overtredingen zullen gescanctioneerd worden. 


Om het voortbestaan van het evenement niet in het gedrang te brengen, vragen we dus nadrukkelijk om de verkeersreglementen na te leven, geen afval achter te laten, en niet te wildplassen. Wij rekenen op een sportieve ingesteldheid van alle deelnemers.